Om O2 Rådgivning

Lidt om mig.

Med udgangspunkt i en cand. merc. aud fra Handelshøjskolen i Århus møder du en, som har arbejdet i 24 år som statsautoriseret revisor, leder og salgsansvarlig. Herudover har jeg løbende uddannet mig inden for regnskab, ledelse og salg.

Dette er efterfølgende suppleret med en uddannelse som ”Pilot i Salg” og hertil hørende salgstræning.

Selvom jeg allerede havde omfattende erfaring fra og med bestyrelsesarbejde både praktisk og teoretisk, har jeg afsluttet en bestyrelsesuddannelse hos Board Governance. En fundamental forudsætning for at kunne skabe værdi for dig og din virksomhed er nemlig i min verden, at jeg selv hele tiden sørger for at blive dygtigere.

Foruden mange års praktisk erfaring som revisor, vil du få del i min egen ledelseserfaring, ligesom du vil kunne trække på de erfaringer, som jeg har gjort sammen med kunderne. I en årrække var jeg en del af den daglige ledelse i en revisionsforretning med over 60 ansatte med alle de udfordringer og erfaringer, som det har givet. Såvel privat som erhvervsmæssigt har jeg deltaget i mange forskellige problemstillinger, hvilket har lært mig, at en vigtig betingelse for, at vi kan lykkedes sammen er gensidig respekt for hinanden og hinandens synspunkter.

Da jeg samtidig gennem mine mange oplevelser har set, at der er mange veje til succes, har jeg som helt fundamental forudsætning for alle udfordringer, at det starter med at forstå udgangspunktet med respekt for de forskellige synspunkter, som der måtte være.

Både som revisor og nu som rådgiver har jeg mange års praktisk erfaring med at hjælpe med at skabe værdi i bestyrelses arbejde, både gennem fast tilknytning i en bestyrelse eller gennem kortere projektopgaver som støtte til bestyrelsen eller direktøren.

Dette kræver også, at vi på et tidligt tidspunkt får defineret arbejdsgrundlaget for opgaven, så vi er enige om, hvad vores succeskriterier er.

Som leder kan du også få rådgivning og støtte til opgaver af længere eller kortere varighed, idet jeg har stor erfaring med at støtte den daglige ledelse i at udarbejde og gennemgå beslutningsoplæg på konkrete opgaver, hvor der er behov for inspiration udefra.