Kontakt

Claus Olsen, Rådgiver
+45 21 28 85 90
claus@o2raadgivning.dk

O2 Rådgivning ApS
Holmboes Allé 1, 10. etage
8700 Horsens

cvr. nr. 36 91 72 29

 

Sådan finder du mig

Horsens Hus indgang A

Tag elevatoren til 10 sal – gå til 3 dør på højre hånd

Parkering er på pladserne “Skovbitt Pulje-P” – du skal sende mig bilens registreringsnummer, så sørger jeg for, at får ret til parkering på dagen

 

GDPR for kunder

I forlængelse af reglerne om persondata skal vi gøre opmærksomme på, at vores assistance betyder at udleverede materialer om dig og/eller din virksomhed opbevares.

Hvis du har behov for en kopi af det materiale, som vi har liggende, kan du henvende dig til os og få en kopi af det elektroniske materiale på USB. Eventuelle papirarkiver vil du kunne se hos os, og du kan naturligvis få lov at tage kopi heraf.

I forbindelse med samhandel med andre parter vil vi kunne udlevere f.eks. leveringsadresse og andre for samarbejdspartnere relevante oplysninger om dig.

Vores arkiv på dig slettes, hvis du anmoder herom. Såfremt vores samarbejde måtte ophøre, kan du til enhver tid få bekræftet, at vores materiale på dig er tilbageleveret eller slettet. Vi skal dog gøre opmærksom på, at bogføringsmateriale, som er en del af bogholderiet vil blive opbevaret som led i opfyldelse af bogføringsloven og fuldstændighed i vores økonomisystem. Her vil kun opbevares de informationer, som er nødvendige til opfyldelse heraf. Egentligt kontrakts materiale og dokumentation om opfyldelse heraf vil blive opbevaret i overensstemmelse med kravene herom.

I vores CRM, (Customer relationship management system), gemmer vi en række oplysninger af betydning for, at vi løbende kan servicere dig bedst muligt. Disse oplysninger er reelt en dokumentation af de løbende aftaler, som vi har omkring vores løbende samhandel og vil være af forretningsmæssig karakter. Vi opbevarer ingen personfølsomme oplysninger, som race, religion eller tilsvarende. Med nærværende aftale giver du os lov til at gemme de fornødne oplysninger i vores CRM, således at vi både nu og i fremtiden kan give dig den bedst mulige service. Vores CRM er omfattet af de samme regler, som de øvrige data vi opbevarer omkring f.eks. tavshedspligt og mulighed for indsigt fra din side.

Alt elektronisk materiale er beskyttet af password, og kan således ikke tilgås af uvedkommende. Papirarkivet er opbevaret på et kontor, som er aflåst og beskyttet af alarm uden for normal kontortid.

Det materiale, som du har liggende hos os, vil være omfattet af tavshedspligt. Materiale vil kun blive udleveret til andre, hvis du har anmodet os herom eller efter nærmere aftale med dig.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvis du er uenig i ovenstående, bedes du tilkendegive dette på skrift til O2 Rådgivning ApS, ellers opfatter vi dette som accepteret af dig.

Claus Olsen

O2 Rådgivning ApS