MENU

Hvis du vil videre

Hvis du mangler et bestyrelsesmedlem, kan jeg bidrage med stor erfaring primært på økonomi, ledelse og salg. Hvis jeg er del af din bestyrelse, er det vigtigt for mig, at vi får det bedste ud af hele bestyrelsen, således alle kan bidrage til dig og virksomheden med det, som de er gode til.

Mangler du en skræddersyet salgsuddannelse, kan du i O2 Rådgivning få noget som er tilpasset dig og din virksomhed.

Du kan få hjælp til konsulentopgaver af kortere eller længere varighed, og du kan få del i en stor erfaring med ledelse, salg og økonomi.

Som ekspert i turn-around, kan jeg hjælpe dig med at finde de redskaber, som kan være med til at forbedre din drift.

Herudover er jeg med udgangspunkt i ovenstående facilitator eller indlægsholder på erhvervsnetværk, hvor der bliver lagt vægt på, at deltagerne hver gang blev udfordret fagligt på salg, ledelse og økonomi.

Læs mere herunder og kontakt mig gerne i dag på tlf. 21 28 85 90 eller claus@o2raadgivning.dk

Resultatorienteret salgsuddannelser
– tilpasset dine ønsker

Hvis du skal lykkedes med dit salg, skal det prioriteres, og du skal have nogle basale redskaber.

Den fundamentale forudsætning for at sælge er, at du erkender, at varesortiment eller kompetencer i sig selv sjældent skaber salg. Kunden køber som oftest først af dig, hvis kunden har tillid til dig.

For mange er mødet med salg også mødet med kold kanvas, og et excelark, hvor du skal redegøre for dine møder og resultatet heraf. En form for salg, som ofte kan være både ineffektiv og dyr, når du måler indsats i forhold til de faktiske resultater. Hos O2 Rådgivning vil vi gerne give dig nogle redskaber, således du kan få større succes af de enkelte møder – uden nødvendigvis at skulle bruge kold kanvas.

Hvis du arbejder i et erhverv med højt kompetenceniveau, som f.eks. revisor, advokat eller bank, vil du møde en underviser, som som kender din branche og har stor erfaring med at hjælpe dig til resultater i dit salg.

Som detailvirksomhed kan du få et indspark, som kan løfte jeres opmærksomhed i dagligdagen på nogle af de centrale parametre, som giver dig succes i dit salg. Du og resten af personalet får et engageret og udfordrende oplæg til, hvad der er vigtigt at have fokus på i din butik, det er jo sjældent nok, at du bare hæver salgsbudgettet for den enkelte. I O2 Rådgivning er vi sikre på, at detailhandel også fremover har en stor berettigelse – det kræver dog, at du forholder dig til, om du og dit personale skal fortsætte med at gøre det I plejer.

Det øger din mulighed for succes, hvis der etableres et forløb, hvor du først lærer nogle redskaber, som du kan bruge i din tilgang til potentielle nye kunder. Dette bør ofte følges op af et par kortere forløb, hvor der evalueres på resultaterne, da det ellers kan være svært at fastholde resultaterne og udviklingen – inden du igen bliver ramt af hverdagen.

For hvis du fortsætter med at gøre, som du plejer, så vil resultaterne med stor sandsynlighed ende med at være som de plejer.

Forvent at O2 Rådgivning er:

 • Dedikerede for at give din virksomhed det bedst mulige resultat.
 • Bevidste om, at du som kunder er ”helten”.
 • Du får salgsuddannelse som er tilpasset dig og dine ønsker.
 • Du møder en måde at tænke salg med stor respekt for kunden og sælgeren

Udvalgte referencer

FSR – Danske Revisorer

Martinsen – Rådgivning og Revision

LRP

MR Silkeborg

Tiedemann Independent

Middelfart Sparekasse

Sinnerup

Artlinco

Blicher – Revision og Rådgivning

Revisorgruppen Danmark

Sydbank

Jyske Bank

AC Horsens

Bygholm Dyrehospital

Kreston

 

 

Bestyrelsesarbejde som hjælper dig
med at skabe resultater

I O2 Rådgivning får du en engageret og professionel samarbejdspartner, som kan hjælpe dig til succes.

Du får en samarbejdspartner, som med mange års erfaring som revisor og leder, kan give dig del i en masse erfaring om, hvad du kan gøre for at skabe en succes. Disse kompetencer er udbygget med en række kompetencer i salg – herunder en uddannelse som Pilot i Salg – fordi kunderne næsten altid er vigtige.

Det er min opfattelse, at en bestyrelse altid skal give dig som ejer eller leder en sparring i dagligdagen. Det er vigtigt for mig, at du inden vi starter et samarbejde har defineret, hvad du vil have ud af en bestyrelse, så vi er enige om, hvilke resultater du vil have af din bestyrelse.

Hvis din bestyrelse skal fungere optimalt, er det vigtigt, at de mennesker du har fungerer sammen. I O2 Rådgivning er vi altid meget opmærksomme på, at forskellighed gør stærk, men samtidig vigtigt, at vi bevarer respekten for den forskellighed ved, at alle bliver involveret med det, som de kan bidrage med.

Som bestyrelsen har jeg formelt ansvaret for, at der er en betryggende formueforvaltning og der bliver lagt nogle gode overordnede rammer for virksomhedens udvikling, hvilket sker i et tæt samarbejde med virksomhedens daglige leder og ejerne.

Ud over 24 års økonomisk og ledelses erfaring kan jeg give dig del i kompetencer omkring salg og forretningsudvikling. Det betyder også, at du får en fortrolig samarbejdspartner, som du kan bruge til at spille bold med og mod, således dine beslutninger kan blive endnu bedre. Som leder står du ofte alene med udfordringerne – hvis du samarbejder med O2 Rådgivning, så får du en fortrolig samarbejdspartner at vende de vanskelige beslutninger med inden de gennemføres.

Min opgave er således at hjælpe dig med at gøre det, du allerede gør – enten bedre eller bekræfte dig i det, som du allerede gør.

Det er vigtigt for O2 Rådgivning, at du kun bruger os, hvis du får et udbytte som mindst svarer til det du bruger af penge og tid. Vi afregner derfor hver måned, så du løbende kan vurdere dit udbytte, og du kan altid sige aftalen op, hvis du opfatter dit udbytte som værende for lille.

Hvis du ønsker andre resultater, end dem du plejer, skal du nok også sammen med bestyrelsen gøre noget andet, end det du plejer.

Jeg tager altid gerne en helt uforpligtende snak om, hvad du og din virksomhed kan få ud af en professionel bestyrelse.

Forvent at O2 Rådgivning er:

 • Dedikerede for at give din virksomhed det bedst mulige resultat.
 • Bevidste om, at min succes afhænger af, at du lykkedes
 • Erfaren forhandler som kan assistere dig til de bedste resultater
 • Du får et ledelsesmedlem, som altid er ærlig og direkte i sin kommunikation.

 

Referencer

Landbrugsrelaterede

Tandergaard I/S

Mejlhøjgaard ApS

Claus Sandersen

Tvingstrup Dyreklinik A/S

Handelsvirksomheder og servicevirksomheder

3-S A/S

R-I-D A/S

MR Silkeborg A/S

Produktionsvirksomheder

Tronier Nedbrydning A/S

Hedensted Ladfabrik A/S

GMR Maskiner A/S

Imbox A/S

Investeringsselskaber m.m

Annasminde A/S

AC Horsens A/S

Rådgivningsopgaver

Med O2 Rådgivning får du en engageret og resultatorienteret samarbejdspartner.

Du får en samarbejdspartner, som med mange års erfaring som revisor og leder, hvorfor du kan få støtte inden for mange typer af økonomisk og ledelsesmæssigt orienterede opgaver. Du vil desuden få del i mine kompetencer og erfaringer fra at arbejde med salg og salgsrelaterede opgaver.

Jeg kan give dig støtte i både kortvarige og længerevarende opgaver. Du definerer sammen opgaven inden vi starter, så vi løbende kan vurdere resultatet af indsatsen.

Som ekspert i rekonstruktion og økonomisk turn-around kan jeg ofte hjælpe dig i tæt samarbejde med de øvrige aktører omkring virksomheden med at undersøge mulighederne for at komme tilbage på sporet.

Foruden konkrete projekter arbejder jeg også med løbende assistance til ejerledere, hvis du har brug for en, som du løbende kan vende nogle af dagligdagens udfordringer med.

Ud over 24 års økonomisk og ledelsesmæssig erfaring kan jeg give dig del i vores kompetence omkring salg og forretningsudvikling.

Det er vigtigt for O2 Rådgivning, at du kun bruger os, hvis du får et udbytte som mindst svarer til det du bruger af penge og tid. Jeg afregner derfor hver måned, så du løbende kan vurdere dit udbytte, og du kan altid sige aftalen op, hvis du mener, at dit udbytte er for lille.

Hvis du gerne vil have andre resultater, end dem du plejer, kan jeg hjælpe dig med nogle redskaber, som kan gøre, at du også er i stand til at gøre noget andet, end det du plejer. Hvis du fortsætter præcis som du plejer, vil resultaterne nok også ligne dem du plejer at have.

Forvent at O2 Rådgivning er:

 • Dedikerede for at give din virksomhed det bedst mulige resultat.
 • Hjælper dig med at løse den opgave du har brug for i situationen
 • Selvstændig hvorfor jeg kan samarbejde med dine nuværende rådgivere uanset hvem de er
 • Du får en samarbejdspartner, som altid er ærlig og direkte i sin kommunikation.
 • Med O2 Rådgivning kan du forvente, at blive støttet på præcis de områder du ønsker

Prisstruktur

Hos O2 Rådgivning betaler du for den tid du får. På bestyrelsesopgaver og konsulentopgaver er prisen 1.000 kr. pr. time.

Salgsuddannelse koster 25 t.kr. for hele dage og 15 t.kr. for halve dage inkl. forberedelse m.v.

Derudover vil der være betaling for omkostninger til transport og eventuelle andre udlæg.

Du vil som udgangspunkt blive afregnet hver måned, således du hele tiden kan forholde dig til dit udbytte overfor din indsats i tid og penge.

Om O2 Rådgivning

Du vil møde en sparringspartner, som er klar til at udfordre dig og dine holdninger.

Med udgangspunkt i en cand. merc. aud fra Handelshøjskolen i Århus møder du en, som har arbejdet i 24 år som statsautoriseret revisor, leder og salgsansvarlig. Dette er suppleret med en uddannelse som ”pilot i salg” og hertil hørende salgstræning.

Foruden mange års erfaring som revisor, vil du få del i min egen ledelseserfaring, ligesom du vil kunne trække på de erfaringer, som jeg har gjort sammen med kunderne. I en årrække var jeg en del af den daglige ledelse i en revisionsforretning med over 60 ansatte med alle de udfordringer og erfaringer, som det har givet.

Såvel privat som erhvervsmæssigt har jeg deltaget i mange forskellige problemstillinger, hvilket har lært mig, at en vigtig betingelse for, at vi kan lykkedes sammen er gensidig respekt. Da jeg samtidig gennem mine mange oplevelser har set, at der er mange veje til succes, har jeg som helt fundamental forudsætning for alle udfordringer, at det starter med at forstå udgangspunktet med respekt for de forskellige synspunkter, som der måtte være.

Både som revisor og nu som rådgiver har jeg mange års praktisk erfaring med at hjælpe med at skabe værdi i bestyrelses arbejde, både gennem fast tilknytning i en bestyrelse eller gennem kortere projektopgaver som støtte til bestyrelsen eller direktøren.

Som leder kan du også få rådgivning og støtte til opgaver af længere eller kortere varighed, idet jeg har stor erfaring med at støtte den daglige ledelse i at udarbejde og gennemgå beslutningsoplæg på konkrete opgaver, hvor der er behov for inspiration udefra.

Nyheder - salg

8. maj 2018

Min svigermor har en sort bog

Salg handler ofte om mere end at sælge.

For jo mere du giver, kan du ofte selv forvente at få.

Læs resten af nyheden her

Nyheder – ledelse

29. januar 2018

Har du tid til ledelse

Møder nogle gange direktører, som synes det er svært at få tid til, at medarbejderne kommer med alle deres udfordringer.

Selvfølgelig skal medarbejderne selv løse det de kan, men det er vigtigt at huske at god ledelse kræver tilstedeværelse både fysisk og mentalt.

Et lille opslag på LinkedIn som mere end 40.000 har læst godt en uge senere og mere end 350 har liked.

Viser at god ledelse er vigtig for os alle, og det er noget vi skal prioritere.

 

Læs resten af nyheden her

Nyheder - salg

9. august 2018

Kan salget ske gennem hjemmeside og oplag i diverse sociale medier

Mange bruger enorme ressourcer på hjemmeside og diverse sociale medier.

Men giver det salg i sig selv, eller skal der mere til ?

Hvordan går du fra at være synlig til faktisk at sælge noget ?

 

 

Læs resten af nyheden her

Nyheder - ledelse

1. august 2018

Husker du at have fokus på den, som står lige foran dig

Som leder vil du opleve mange forstyrrelser i løbet af en dag.

Men du har også dine egne opgaver.

Derfor kan det nogle gange være svært at have fokus på den, som står lige foran dig – og forstyrrer dig.

Dette er dog en del af at være leder, at du foruden dig selv også skal støtte resten af teamet til at gøre det bedst muligt.

Læs resten af nyheden her

Se flere nyheder her

Kontakt

Claus Olsen, Rådgiver
+45 21 28 85 90
claus@o2raadgivning.dk

O2 Rådgivning ApS
Holmboes Allé 1, 10. etage
8700 Horsens

cvr. nr. 36 91 72 29

 

Sådan finder du mig

Horsens Hus indgang A

Tag elevatoren til 10 sal – gå til 3 dør på højre hånd

Parkering er på Skovbitt Pulje-P – jeg kan lave en parkeringstilladelse til dig