MENU

En bestyrelse udfordrer og hjælper

Hvad har din virksomhed brug for fra sin bestyrelse.

I 02 Rådgivning tror vi på, at det er vigtigt, at vi sammen taler om, hvad behovene er, før du sammensætter en bestyrelse.

En bestyrelse skal støtte og vejlede, men også turde udfordre og stille spørgsmål.

Som med så meget andet, vil en god forberedelse være med til at sikre dig de bedste resultater for dig og din virksomhed

Læs mere herunder og kontakt mig gerne i dag på tlf. 21 28 85 90 eller claus@o2raadgivning.dk

Bedre bestyrelse giver bedre resultater

Bestyrelsesarbejde som udfordrer dig og virksomheden i jeres udvikling

Du får en samarbejdspartner, som med sine mange års erfaring som revisor og leder, kan give dig del i en stor erfaring om, hvad du kan gøre for at skabe en succes.

Mine kompetencer er udbygget med en række kompetencer i salg – herunder en uddannelse som Pilot i Salg – fordi kunderne næsten altid er vigtige. Herudover har jeg suppleret min uddannelse med en eksamineret bestyrelsesuddannelse gennem Board Governance. Det er nemlig min opfattelse, at jeg hjælper dig bedst, hvis jeg giver dig del i min store praktiske erfaring, men samtidig erkender, at jeg hele tiden skal udvikle mig selv, hvis jeg skal blive ved med at kunne bidrage positivt og konstruktivt til din succes.

Der findes mange veje til at sikre din succes, og det vigtige for bestyrelsen er at hjælpe dig til at finde den, som fungerer for dig. Det er min opfattelse, at en bestyrelse altid skal give dig som ejer eller leder en sparring i dagligdagen. Det vigtige er nemlig aldrig, du skal passes ind i mine kasser for succes. Det vigtige for mig er, at du med min hjælp finder din helt egen vej til succes.

For at bestyrelsesarbejde skal fungere, er det for mig vigtigt, at vi bliver meget håndgribelige i vores arbejde. Hvad er det, som skal gøres og hvem gør det. Hvis vi bare mødes og snakker – uden at der kommer konkrete handlinger ud af det, bliver resultaterne for virksomheden for dårlige. Det er derfor vigtigt, at vi hele tiden sikrer os, at vores arbejde skaber værdi for din virksomhed.

Bestyrelsesarbejde er et spørgsmål om at få mennesker til at fungere sammen. Det er altid vigtigt, at få alle til at bidrage med det, som de er bedst til for virksomhedens bedste. Dette kræver opmærksomhed på den enkelte, men også vide, hvordan du får det bedste ud af hele holdet sammen.

Hvis du vil have en mere detaljeret beskrivelse af, hvem jeg er som bestyrelsesmedlem, man jeg anbefale, at du laver en gratis profil på Board Governance/Board People og ser min profil

Det er vigtigt for mig, at du inden vi starter et samarbejde har defineret, hvad du vil have ud af en bestyrelse, så vi er enige om, hvordan bestyrelsen kan skabe værdi for dig og din virksomhed. Et fælles arbejdsgrundlag vil derfor altid være en vigtig ting inden vi starter på opgaven. Det lyder avanceret, men er reelt bare et spørgsmål om, at vi har sat os sammen, således du kan fortælle, hvad du har brug for, at en bestyrelses skal gøre for dig.

Hvis din bestyrelse skal fungere optimalt, er det vigtigt, at de mennesker du har fungerer sammen. I O2 Rådgivning er vi altid meget opmærksomme på, at forskellighed gør stærk, men samtidig vigtigt, at vi bevarer respekten for den forskellighed ved, at alle bliver involveret med det, som de kan bidrage med.

Som bestyrelsen har jeg formelt ansvaret for, at der er en betryggende formueforvaltning og der bliver lagt nogle gode overordnede rammer for virksomhedens udvikling, hvilket sker i et tæt samarbejde med virksomhedens daglige leder og ejerne. Ud over 24 års økonomisk og ledelses erfaring kan jeg give dig del i kompetencer omkring salg og forretningsudvikling.

Det betyder også, at du får en fortrolig samarbejdspartner, som du kan bruge til at spille bold med og mod, således dine beslutninger kan blive endnu bedre. Som leder står du ofte alene med udfordringerne – hvis du samarbejder med O2 Rådgivning, så får du en fortrolig samarbejdspartner at vende de vanskelige beslutninger med inden de gennemføres. Min opgave er således at hjælpe dig med at gøre det, du allerede gør – bare endnu bedre.

Det er vigtigt for O2 Rådgivning, at du kun bruger os, hvis du får et udbytte som mindst svarer til det du bruger af penge og tid. Vi afregner derfor hver måned, så du løbende kan vurdere dit udbytte, og du kan altid sige aftalen op, hvis du opfatter dit udbytte som værende for lille.

Hvis du ønsker andre resultater, end dem du plejer, skal du nok også sammen med bestyrelsen gøre noget andet, end det du plejer. Jeg tager altid gerne en helt uforpligtende snak om, hvad du og din virksomhed kan få ud af en professionel bestyrelse.

Du kan læse lidt mere her

Forvent at O2 Rådgivning er:

 • Dedikerede til sammen med dig at skabe værdi for virksomheden.
 • Bevidste om, at min succes afhænger af, at du lykkedes
 • Erfaren forhandler som kan assistere dig til de bedste resultater
 • Du får et bestyrelsesmedlem, som altid er ærlig og direkte i sin kommunikation.

Referencer

Landbrugsrelaterede

Mejlhøjgaard ApS

Klaptoft Svineproduktion A/S

Prima Svin A/S

Søren Smedegaard

Tvingstrup Dyreklinik A/S

Handelsvirksomheder og servicevirksomheder

3-S A/S

Allan Hansen Automobiler A/S

PersondataSupport A/S

Produktionsvirksomheder

Blunico A/S

Hotek A/S

GMR Maskiner A/S

Tronier Nedbrydning A/S

Hedensted Ladfabrik A/S

Investeringsselskaber m.m

Annasminde A/S

Pynten Holding ApS

Allan Hansen Leasing A/S

AC Horsens A/S

Bruhn Consult A/S

Thykjær Holding A/S

Thykjær Ejendomme A/S

VR Invest Horsens A/S

Viradan Ejendomme A/S

TGH Ejendomme A/S

Rådgivningsopgaver

Med O2 Rådgivning får du en engageret og resultatorienteret samarbejdspartner.

Du får en samarbejdspartner, som med mange års erfaring som revisor og leder, hvorfor du kan få støtte inden for mange typer af økonomisk og ledelsesmæssigt orienterede opgaver.

Du vil desuden få del i mine kompetencer og erfaringer fra at arbejde med salg og salgsrelaterede opgaver.

Jeg kan give dig støtte i både kortvarige og længerevarende opgaver.

Du definerer sammen med mig opgaven inden vi starter, så vi løbende kan vurdere resultatet af indsatsen.

Som ekspert i rekonstruktion og økonomisk turn-around kan jeg ofte hjælpe dig i tæt samarbejde med de øvrige aktører omkring virksomheden med at undersøge mulighederne for at komme tilbage på sporet. Skulle du være så uheldig at ende der, hvor du har brug for den slags kompetencer, vil det ofte være en god ide, at have en rådgiver ved din side, for det er et tungt, formelt og stort apparat, som sættes i gang.

Du vil også kunne få assistance i forbindelse med forhandling og større forandringer i virksomheden, da jeg kan give dig del i min store erfaring. Går du f.eks. i overvejelser med at købe eller sælge virksomhed, har du hos O2 Rådgivning mulighed for at købe målrettet rådgivning til dig selv gennem hele processen.

Foruden konkrete projekter arbejder jeg også med løbende assistance til ejerledere, hvis du har brug for en, som du løbende kan vende nogle af dagligdagens udfordringer med.

Ud over 32 års økonomisk og ledelsesmæssig erfaring kan jeg give dig del i vores kompetence omkring salg og forretningsudvikling. Det er vigtigt for O2 Rådgivning, at du kun bruger os, hvis du får et udbytte som mindst svarer til det du bruger af penge og tid.

Jeg afregner derfor hver måned, så du løbende kan vurdere dit udbytte, og du kan altid sige aftalen op, hvis du mener, at dit udbytte er for lille.

Hvis du gerne vil have andre resultater, end dem du plejer, kan jeg hjælpe dig med nogle redskaber, som kan gøre, at du også er i stand til at gøre noget andet, end det du plejer. Hvis du fortsætter præcis som du plejer, vil resultaterne nok også ligne dem du plejer at have.

Forvent at O2 Rådgivning er:

 • Dedikerede for at give din virksomhed det bedst mulige resultat.
 • Hjælper dig med at løse den opgave du har brug for i situationen
 • Selvstændig hvorfor jeg kan samarbejde med dine nuværende rådgivere uanset hvem de er
 • Du får en samarbejdspartner, som altid er ærlig og direkte i sin kommunikation.
 • Med O2 Rådgivning kan du forvente, at blive støttet på præcis de områder du ønsker

Resultatorienterede uddannelser – tilpasset dine ønsker

Uddannelse kan ofte være vejen til at blive bedre

Kompetencer og produktsortiment vil sjældent sælge af sig selv. Kunderne køber nemlig først og fremmest af dig, når de har tillid til dig. For mange er mødet med salg også mødet med kold kanvas, og et excelark, hvor du skal redegøre for dine møder og resultatet heraf. En form for salg, som ofte kan være både ineffektiv og dyr, hvis du måler indsats i forhold til de faktiske resultater.

Hos O2 Rådgivning vil vi gerne give dig nogle redskaber, således du kan få større succes af de enkelte møder – uden nødvendigvis at skulle bruge kold kanvas.

Hvis du arbejder i et erhverv med højt kompetenceniveau, som f.eks. revisor, advokat eller bank, vil du møde en underviser, som som kender din branche og har stor erfaring med at hjælpe dig til bedre resultater i dit salg. Du vil derfor få nogle helt konkrete og håndgribelige redskaber, som du kan bruge til at få tryghed i dit salgsarbejde. Ud over nogle konkrete redskaber skal du også forvente, at vi kommer til at grine sammen, for det må gerne være sjovt at blive bedre.

I Danmark har bestyrelsen i mange sammenhænge en central rolle.

Ofte bliver bestyrelsen valgt ud fra deres personlighed og netværk.

Hvis du gerne vil arbejde professionelt med sammensætning og arbejdsgange for din bestyrelse, kan O2 Rådgivning tilbyde målrettet undervisning i, hvordan du får mest muligt ud af din bestyrelse.

Har du brug for en mere generel forståelse af rollen som bestyrelse i forhold til ansvar, arbejdsgange og lignende, kommer jeg gerne og holder et oplæg for jer.

For hvis du fortsætter med at gøre, som du plejer, så vil dine resultater med stor sandsynlighed ende med at være som de plejer.

Forvent at O2 Rådgivning er:

 • Dedikerede for at give din virksomhed det bedst mulige resultat.
 • Bevidste om, at du som kunder er ”helten”.
 • Du får uddannelser som er tilpasset dig og dine ønsker.
 • Få hjælp til at løfte jeres bestyrelsesarbejde

 

Udvalgte referencer

FSR – Danske Revisorer

Martinsen – Rådgivning og Revision

LRP

MR Silkeborg

Tiedemann Independent

RID Revision

Middelfart Sparekasse

TT Revision

Sinnerup

Artlinco

Blicher – Revision og Rådgivning

Revisorgruppen Danmark

Business Horsens

Fysio Danmark Horsens

Danish Bottling Company A/S

Sydbank

Jyske Bank

TimeGruppen

AC Horsens

Revisorgruppen MidtVest

Bygholm Dyrehospital

Kreston

Nyheder - og bestyrelse

31. januar 2023

Kontantforbuddet brug den rigtige rådgiver

Mange tror fejlagtigt, at kontantforbuddet er på 20.000 kr.

Det er det ikke – det er på 19.999 kr.

Og mange af dine naturlige rådgivere har indrapporteringspligt, hvis de møder en overtrædelse

Uanset om der er tale om en helt banal og forståelse fejl

Og det vil da være træls at betale en bøde på 10.000 kr. for ved en fejl at have taget 1. kr. for meget.

Så brug din bestyrelse i, hvis uheldet skulle være ude – den arbejder altid for dig og din virksomhed.

 

 

Læs resten af nyheden her

Nyheder – bestyrelse

17. december 2022

Eksekvering er ofte undervurderet i en bestyrelse - selvom det er helt afgørende for succes

Bestyrelser er ofte gode til vision og mission

Den laver flotte strategiplaner

Men glemmer nogle gange at eksekvere

Læs resten af nyheden her

Nyheder - bestyrelse

19. november 2022

ESG er også relevant i bestyrelserne

ESG er nok kommet for at blive og alle virksomheder må forvente at skulle forholde sig til det

Det er dog svært lige nu, hvad man skal planlægge efter at kunne rapportere

For at sikre en “billig” datafangst, er det vigtigt at man i bestyrelsen får lagt en strategi, således man får en linie.

Læs resten af nyheden her

Nyheder - ledelse

20. december 2022

Struktur er godt, men bureaukrati stjæler fokus fra kunder og effektivitet

Mange bestyrelser arbejder med rette hårdt for at skabe struktur i virksomheden

Men vigtigt at de aldrig udvikler sig til unødvendigt bureaukrati

Balancen kan være svær at finde

Læs resten af nyheden her

Se flere nyheder her

Prisstruktur

Hos O2 Rådgivning betaler du for den tid du får. På bestyrelsesopgaver og konsulentopgaver er prisen 1.100 kr. pr. time. For bestyrelsesopgaver vil der desuden være et årligt honorar til afdækning af risiko.

Såfremt det samlede bestyrelseshonorar for et år er under 25 tkr. ekskl. moms kan der komme en yderligere fakturering til dækning af den forretningsmæssige risiko, som der altid vil være forbundet med ansvaret en bestyrelse påtager sig.

Salgs- eller ledelsesuddannelse koster 25 t.kr. for hele dage og 15 t.kr. for halve dage inkl. forberedelse m.v.

Derudover vil der være betaling for omkostninger til transport og eventuelle andre udlæg.

Du vil som udgangspunkt blive afregnet hver måned, således du hele tiden kan forholde dig til dit udbytte overfor din indsats i tid og penge.

Om O2 Rådgivning

Lidt om mig.

Med udgangspunkt i en cand. merc. aud fra Handelshøjskolen i Århus møder du en, som har arbejdet i 24 år som statsautoriseret revisor, leder og salgsansvarlig. Herudover har jeg løbende uddannet mig inden for regnskab, ledelse og salg.

Dette er efterfølgende suppleret med en uddannelse som ”Pilot i Salg” og hertil hørende salgstræning.

Selvom jeg allerede havde omfattende erfaring fra og med bestyrelsesarbejde både praktisk og teoretisk, har jeg afsluttet en bestyrelsesuddannelse hos Board Governance. En fundamental forudsætning for at kunne skabe værdi for dig og din virksomhed er nemlig i min verden, at jeg selv hele tiden sørger for at blive dygtigere.

Foruden mange års praktisk erfaring som revisor, vil du få del i min egen ledelseserfaring, ligesom du vil kunne trække på de erfaringer, som jeg har gjort sammen med kunderne. I en årrække var jeg en del af den daglige ledelse i en revisionsforretning med over 60 ansatte med alle de udfordringer og erfaringer, som det har givet. Såvel privat som erhvervsmæssigt har jeg deltaget i mange forskellige problemstillinger, hvilket har lært mig, at en vigtig betingelse for, at vi kan lykkedes sammen er gensidig respekt for hinanden og hinandens synspunkter.

Da jeg samtidig gennem mine mange oplevelser har set, at der er mange veje til succes, har jeg som helt fundamental forudsætning for alle udfordringer, at det starter med at forstå udgangspunktet med respekt for de forskellige synspunkter, som der måtte være.

Både som revisor og nu som rådgiver har jeg mange års praktisk erfaring med at hjælpe med at skabe værdi i bestyrelses arbejde, både gennem fast tilknytning i en bestyrelse eller gennem kortere projektopgaver som støtte til bestyrelsen eller direktøren.

Dette kræver også, at vi på et tidligt tidspunkt får defineret arbejdsgrundlaget for opgaven, så vi er enige om, hvad vores succeskriterier er.

Som leder kan du også få rådgivning og støtte til opgaver af længere eller kortere varighed, idet jeg har stor erfaring med at støtte den daglige ledelse i at udarbejde og gennemgå beslutningsoplæg på konkrete opgaver, hvor der er behov for inspiration udefra.

Kontakt

Claus Olsen, Rådgiver
+45 21 28 85 90
claus@o2raadgivning.dk

O2 Rådgivning ApS
Holmboes Allé 1, 10. etage
8700 Horsens

cvr. nr. 36 91 72 29

 

Sådan finder du mig

Horsens Hus indgang A

Tag elevatoren til 10 sal – gå til 3 dør på højre hånd

Parkering er på pladserne “Skovbitt Pulje-P” – du skal sende mig bilens registreringsnummer, 

så sørger jeg for, at får ret til parkering på dagen

 

GDPR for kunder

I forlængelse af reglerne om persondata skal vi gøre opmærksomme på, at vores assistance betyder at udleverede materialer om dig og/eller din virksomhed opbevares.

Hvis du har behov for en kopi af det materiale, som vi har liggende, kan du henvende dig til os og få en kopi af det elektroniske materiale på USB. Eventuelle papirarkiver vil du kunne se hos os, og du kan naturligvis få lov at tage kopi heraf.

I forbindelse med samhandel med andre parter vil vi kunne udlevere f.eks. leveringsadresse og andre for samarbejdspartnere relevante oplysninger om dig.

Vores arkiv på dig slettes, hvis du anmoder herom. Såfremt vores samarbejde måtte ophøre, kan du til enhver tid få bekræftet, at vores materiale på dig er tilbageleveret eller slettet. Vi skal dog gøre opmærksom på, at bogføringsmateriale, som er en del af bogholderiet vil blive opbevaret som led i opfyldelse af bogføringsloven og fuldstændighed i vores økonomisystem. Her vil kun opbevares de informationer, som er nødvendige til opfyldelse heraf. Egentligt kontrakts materiale og dokumentation om opfyldelse heraf vil blive opbevaret i overensstemmelse med kravene herom.

I vores CRM, (Customer relationship management system), gemmer vi en række oplysninger af betydning for, at vi løbende kan servicere dig bedst muligt. Disse oplysninger er reelt en dokumentation af de løbende aftaler, som vi har omkring vores løbende samhandel og vil være af forretningsmæssig karakter. Vi opbevarer ingen personfølsomme oplysninger, som race, religion eller tilsvarende. Med nærværende aftale giver du os lov til at gemme de fornødne oplysninger i vores CRM, således at vi både nu og i fremtiden kan give dig den bedst mulige service. Vores CRM er omfattet af de samme regler, som de øvrige data vi opbevarer omkring f.eks. tavshedspligt og mulighed for indsigt fra din side.

Alt elektronisk materiale er beskyttet af password, og kan således ikke tilgås af uvedkommende. Papirarkivet er opbevaret på et kontor, som er aflåst og beskyttet af alarm uden for normal kontortid.

Det materiale, som du har liggende hos os, vil være omfattet af tavshedspligt. Materiale vil kun blive udleveret til andre, hvis du har anmodet os herom eller efter nærmere aftale med dig.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvis du er uenig i ovenstående, bedes du tilkendegive dette på skrift til O2 Rådgivning ApS, ellers opfatter vi dette som accepteret af dig.

Claus Olsen

O2 Rådgivning ApS