MENU

Jeg tilbyder assistance som bestyrelse, uddannelser i salg, facilitator på netværk og konsulentopgaver

Hos O2 Rådgivning kan du få en salgsuddannelse, som udfordrer dig og dine medarbejdere til at gøre noget ved salget.

Hvis I mangler et bestyrelsesmedlem, som har stor økonomisk erfaring og indsigt, samt kompetencer på salg, så er jeg klar til at udfordre jer.

Du kan få hjælp til konsulentopgaver af kortere eller længere varighed, og du kan få del i en stor erfaring med ledelse, salg og økonomi.

Herudover har jeg med udgangspunkt i ovenstående kompetencer været facilitator på erhvervsnetværk, hvor der har været lagt vægt på, at deltagerne hver gang blev udfordret fagligt.

Læs mere herunder og kontakt mig gerne i dag på tlf. 21 28 85 90 eller claus@o2raadgivning.dk

Resultatorienteret salgsuddannelser
– tilpasset dine ønsker

Salg kræver opmærksomhed og træning, hvis du skal blive bedre. Det kræver omtanke og forståelse for at skabe kommunikation, der giver resultat og holder i længden.

Den fundamentale forudsætning for at sælge fra erhverv, hvor kompetenceniveauet er højt er, at du erkender, at kompetencer i sig selv sjældent skaber salg. Hvis du vil have nye kunder, skal du således starte med at opbygge tillid hos en potentiel kunde.

For mange er mødet med salg også mødet med kold kanvas, og et excelark, hvor du skal redegøre for dine møder og resultatet heraf. En form for salg, som ofte kan være både ineffektiv og dyr, når du måler i forhold til de faktiske resultater. Hos O2 Rådgivning vil vi gerne give dig nogle redskaber, således du kan få større succes – uden nødvendigvis at skulle bruge kold kanvas.

Hvis du arbejder i et erhverv med højt kompetenceniveau, som f.eks. revisor, advokat eller bank, vil du møde en underviser, som som kender din branche og har stor erfaring med at hjælpe dig til resultater i dit salg.

Det vigtige for mig vil være, at der etableres et forløb, hvor du først lærer nogle redskaber, som du kan bruge i din tilgang til potentielle nye kunder. Dette bør ofte følges op af et par kortere forløb, hvor der evalueres på resultaterne, da det ellers kan være svært at fastholde resultaterne og udviklingen – inden du igen bliver ramt af hverdagen.

Forvent at O2 Rådgivning er:

 • Dedikerede for at give din virksomhed det bedst mulige resultat.
 • Bevidste om, at du som kunder er ”helten”.
 • Du får salgsuddannelse som er tilpasset dig og dine ønsker.
 • Du møder en måde at tænke salg med stor respekt for kunden og sælgeren

Bestyrelsesarbejde som hjælper dig
med at skabe resultater

Med O2 Rådgivning får du en engageret og resultatorienteret samarbejdspartner, som støtter dig i udviklingen af din virksomhed.

Du får en samarbejdspartner, som med mange års erfaring som revisor og leder, kan give dig del i en masse erfaring om, hvad du kan gøre for at skabe en succes. Disse kompetencer er udbygget med en række kompetencer i salg – herunder en uddannelse som pilot i salg – fordi toplinien næsten altid er vigtig.

Det er min opfattelse, at en bestyrelse altid skal give dig som ejer eller leder en sparring i dagligdagen. Det er vigtigt for mig, at du inden vi starter et samarbejde har defineret, hvad du vil have ud af en bestyrelse, så vi er enige om, hvilke resultater du vil have af din bestyrelse.

Som bestyrelsen har jeg formelt ansvaret for, at der er en betryggende formueforvaltning og der bliver lagt nogle gode overordnede rammer for virksomhedens udvikling, hvilket sker i et tæt samarbejde med virksomhedens daglige leder.

Ud over 24 års økonomisk og ledelsesmæssig erfaring kan jeg give dig del i kompetencer omkring salg og forretningsudvikling. Det betyder også, at du får en fortrolig samarbejdspartner, som du kan bruge til at spille bold med og mod, således dine beslutninger kan blive endnu bedre. Min opgave er således at hjælpe dig med at gøre det, du allerede gør – enten bedre eller bekræfte dig i det du allerede gør.

Det er vigtigt for O2 Rådgivning, at du kun bruger os, hvis du får et udbytte som mindst svarer til det du bruger af penge og tid. Vi afregner derfor hver måned, så du løbende kan vurdere dit udbytte, og du kan altid sige aftalen op, hvis du opfatter dit udbytte som værende for lille.

Forvent at O2 Rådgivning er:

 • Dedikerede for at give din virksomhed det bedst mulige resultat.
 • Bevidste om, at min succes afhænger af, at du lykkedes
 • Du får et ledelsesmedlem, som altid er ærlig og direkte i sin kommunikation.

Konsulentopgaver

Med O2 Rådgivning får du en engageret og resultatorienteret samarbejdspartner, som gå ind og give dig projektafgrænset støtte på konkrete aftalte opgaver.

Du får en samarbejdspartner, som med mange års erfaring som revisor og leder, hvorfor du kan få støtte inden for mange typer af økonomisk og ledelsesmæssigt orienterede opgaver. Du vil desuden få del i mine kompetencer og erfaringer fra at arbejde med salg og salgsrelaterede opgaver.

Jeg kan give dig støtte i både kortvarige og længerevarende opgaver. Du definerer sammen opgaven inden vi starter, så vi løbende kan vurdere resultatet af indsatsen.

Som ekspert i rekonstruktion og økonomisk turn-around kan jeg ofte hjælpe dig i tæt samarbejde med de øvrige aktører omkring virksomheden med at undersøge mulighederne for at komme tilbage på sporet.

Foruden konkrete projekter arbejder jeg også med løbende assistance til ejerledere, hvis du har brug for en, som du løbende kan vende nogle af dagligdagens udfordringer med.

Ud over 24 års økonomisk og ledelsesmæssig erfaring kan jeg give dig del i vores kompetence omkring salg og forretningsudvikling.

Det er vigtigt for O2 Rådgivning, at du kun bruger os, hvis du får et udbytte som mindst svarer til det du bruger af penge og tid. Jeg afregner derfor hver måned, så du løbende kan vurdere dit udbytte, og du kan altid sige aftalen op, hvis du mener, at dit udbytte er for lille.

Forvent at O2 Rådgivning er:

 • Dedikerede for at give din virksomhed det bedst mulige resultat.
 • Hjælper dig med at løse den opgave du har brug for i situationen
 • Selvstændig hvorfor jeg kan samarbejde med dine nuværende rådgivere uanset hvem de er
 • Du får en konsulent, som altid er ærlig og direkte i sin kommunikation.
 • Med O2 Rådgivning kan du forvente, at blive støttet på præcis de områder du ønsker

Prisstruktur

Hos O2 Rådgivning betaler du for den tid du får. På bestyrelsesopgaver og konsulentopgaver er prisen 1.000 kr. pr. time.

Salgsuddannelse koster 25 t.kr. for hele dage og 15 t.kr. for halve dage inkl. forberedelse m.v.

Derudover vil der være betaling for omkostninger til transport og eventuelle andre udlæg.

Du vil som udgangspunkt blive afregnet hver måned, således du hele tiden kan forholde dig til dit udbytte overfor din indsats i tid og penge.

Om O2 Rådgivning

Du vil møde en sparringspartner, som er klar til at udfordre dig og dine holdninger. Hvis du samarbejder med O2 Rådgivning, så kan du forvente en engageret og nærværende indsats, idet det for mig er dig som kunde, som er den vigtige.

Med udgangspunkt i en cand. merc. aud fra Handelshøjskolen i Århus møder du en, som har arbejdet i 24 år som statsautoriseret revisor, leder og salgsansvarlig. Dette er suppleret med en uddannelse som ”pilot i salg” og hertil hørende salgstræning.

Foruden mange års erfaring som revisor, vil du få del i min egen ledelseserfaring, ligesom du vil kunne trække på de erfaringer, som jeg har gjort ved kunderne. I en årrække var jeg en del af den daglige ledelse i en revisionsforretning med over 60 ansatte med alle de udfordringer og erfaringer, som det har givet.

Både som revisor og nu som konsulent har jeg mange års praktisk erfaring med at hjælpe med at skabe værdi i bestyrelsesarbejde, både gennem fast tilknytning i en bestyrelse eller gennem kortere projektopgaver som støtte til bestyrelsen eller direktøren.

Som leder kan du også få rådgivning og støtte til opgaver af længere eller kortere varighed, idet jeg har stor erfaring med at støtte den daglige ledelse i at udarbejde og gennemgå beslutningsoplæg på konkrete opgaver, hvor der er behov for inspiration udefra.

Jeg har gennem mange år arbejdet som foredragsholder og indlægsholder. Du kan således få undervisning i salg og ledelse, som er tilpasset dine ønsker.

Nyheder - salg

12. januar 2017

Salgshandlinger giver intet

Jeg har talt med en rådgiver, som i et år havde været medlem af et salgsnetværk.

Han ville stoppe i netværket, for det gav ham intet. Det eneste medlemskabet havde givet ham var henvendelser fra nogle sælgere af kopimaskiner og kontorkaffe.

Læs resten af nyheden her

Nyheder – ledelse

4. august 2017

Er det en anbefaling, når du siger ja til at være reference

Som leder vil du kunne blive præsenteret for ønsket om, at en ansat eller tidligere ansat må bruge dig som reference

Har du forholdt dig til, hvad det rent faktisk betyder, og har du gjort den ansatte klar, hvordan du håndtere dette ?

 

Læs resten af nyheden her

Nyheder - salg

10. november 2017

Salg er ikke mig

Ofte hører jeg udsagnet – “jeg er ikke sælger”

Udfordringen for mig i det er, at alle som er i berøring med kunderne – er sælgere i kundens optik.

Husker du at gøre alt du kan, for at kunden får den bedst mulige oplevelse af at være i din butik ?

 

 

Læs resten af nyheden her

Nyheder - ledelse

16. februar 2017

En bestyrelse skal kigge ud over dagligdagens udfordringer

Som bestyrelse er det vigtigt, at du finder ud af, hvilke parametre, som du skal have styr på, hvis vil kunne fange eventuelle udfordringer – før det bliver til et problem

Læs resten af nyheden her

Se flere nyheder her

Kontakt mig i dag

Claus Olsen, Rådgiver
+45 21 28 85 90
claus@o2raadgivning.dk

O2 Rådgivning ApS
Holmboes Allé 1, 10. etage
8700 Horsens

cvr. nr. 36 91 72 29

 

Sådan finder du mig

Horsens Hus indgang A

Tag elevatoren til 10 sal – gå til 3 dør på højre hånd

Parkering er på Skovbitt Pulje-P – jeg kan lave en parkeringstilladelse til dig