MENU

Jeg tilbyder

Resultatorienteret salgsuddannelser tilpasset dine ønsker, bestyrelsesarbejde som hjælper dig med at skabe resultater og opgaveorienterede konsulentopgaver.

Læs mere herunder og kontakt mig gerne i dag på tlf. 21 28 85 90 eller claus@o2raadgivning.dk

Resultatorienteret salgsuddannelser
– tilpasset dine ønsker

Vores erfaring er, at du kommer længst med et godt håndværk. Det kræver omtanke og forståelse at skabe kommunikation, der giver resultat og holder i længden.

Den fundamentale forudsætning for at sælge fra erhverv, hvor kompetenceniveauet er højt er, at du erkender, at kompetencer i sig selv sjældent skaber salg. Hvis du vil have nye kunder, skal du således starte med at opbygge tillid hos en potentiel kunde.

Det vigtige for dig vil være, at der etableres et forløb, hvor du først lærer nogle redskaber, som du kan bruge i din tilgang til potentielle nye kunder. Dette skal ofte følges op af et par kortere forløb, hvor der evalueres på resultaterne, da det ellers kan være svært at fastholde resultaterne og udviklingen – inden du igen bliver ramt af hverdagen.

Forvent at O2 Rådgivning er:

 • Dedikerede for at give din virksomhed det bedst mulige resultat.
 • Bevidste om, at du som kunder er ”helten”.
 • Du får salgsuddannelse som er tilpasset dig og dine ønsker.
 • Du møder købsledelse, som er en måde at tænke salg med stor respekt for kunden

Bestyrelsesarbejde som hjælper dig
med at skabe resultater

Med O2 Rådgivning får du en engageret og resultat-orienteret samarbejdspartner, som støtter dig i udviklingen af din virksomhed.

Du får en samarbejdspartner, som med mange års erfaring som revisor, kan give dig del i en masse erfaring om, hvad du kan gøre for at skabe en succes.

Det er vores opfattelse, at en bestyrelse altid skal give dig som ejer eller leder en sparring i dagligdagen. Det er vigtigt for os, at du inden vi starter et samarbejde har defineret, hvad du vil have ud af en bestyrelse, så vi er enige om, hvad målet er.

Ud over 24 års økonomisk og ledelsesmæssig erfaring kan vi give dig del i vores kompetencer omkring salg og udvikling.

Det er vigtigt for O2 Rådgivning, at du kun bruger os, hvis du får et udbytte som mindst svarer til det du bruger af penge og tid. Vi afregner derfor hver måned, så du løbende kan vurdere dit udbytte, og du kan altid sige aftalen op, hvis dit udbytte er for lille.

Forvent at O2 Rådgivning er:

 • Dedikerede for at give din virksomhed det bedst mulige resultat. 
 • Bevidste om, at du som kunder er ”helten”.
 • Du får et ledelsesmedlem, som altid er ærlig og direkte i sin kommunikation.

Opgaveorienterede
konsulentopgaver

Med O2 Rådgivning får du en engageret og resultatorienteret samarbejdspartner, som gå ind og give dig projektafgrænset støtte på konkrete aftalte opgaver.

Du får en samarbejdspartner, som med mange års erfaring som revisor, hvorfor du kan få støtte inden for mange typer af økonomisk og ledelsesmæssigt orienterede opgaver.

Vi kan give dig støtte i både kortvarige og længerevarende opgaver. Du definerer sammen med os opgaven inden vi starter, så vi løbende kan vurdere resultatet af indsatsen.

Ud over 24 års økonomisk og ledelsesmæssig erfaring kan vi give dig del i vores kompetence omkring salg og udvikling.

Det er vigtigt for O2 Rådgivning, at du kun bruger os, hvis du får et udbytte som mindst svarer til det du bruger af penge og tid. Vi afregner derfor hver måned, så du løbende kan vurdere dit udbytte, og du kan altid sige aftalen op, hvis dit udbytte er for lille..

Forvent at O2 Rådgivning er:

 • Dedikerede for at give din virksomhed det bedst mulige resultat.
 • Bevidste om, at du som kunder er ”helten”.
 • Du får en konsulent, som altid er ærlig og direkte i sin kommunikation.
 • Med O2 Rådgivning kan du forvente, at blive støttet på de områder du ønsker

Prisstruktur

Hos os betaler du for den tid du får. På bestyrelsesopgaver og konsulentopgaver er prisen 1.000 kr. pr. time med tillæg af eventuelle udlæg til transport mv.

Salgsuddannelse koster 25 t.kr. for hele dage og 15 t.kr. for halve dage inkl. forberedelse m.v. Derudover vil der være betaling for omkostninger til transport og eventuelle andre udlæg.

Om O2 Rådgivning

Du vil møde en sparringspartner, som er klar til at udfordre dig og dine holdninger. Hvis du samarbejder med O2 Rådgivning, så kan du forvente en engageret og nærværende indsats, idet det for mig er dig som kunde, som er den vigtige.

Med udgangspunkt i en cand. merc. aud fra Handelshøjskolen i Århus møder du en, som har arbejdet i 24 år som statsautoriseret revisor. Dette er suppleret med en uddannelse som ”pilot i salg” og hertil hørende salgstræning.

Foruden mange års erfaring som revisor, vil du få del i min egen ledelseserfaring, ligesom du vil kunne trække på de erfaringer, som jeg har gjort ved kunderne. I en årrække var jeg en del af den daglige ledelse i en revisionsforretning med over 60 ansatte med alle de udfordringer, som det har givet.

Både som revisor og nu som konsulent har jeg mange års praktisk erfaring med at hjælpe med at skabe værdi i bestyrelsesarbejde, både gennem fast tilknytning i en bestyrelse eller gennem kortere projektopgaver som støtte til bestyrelsen.

Som leder kan du også få rådgivning og støtte til opgaver af længere eller kortere varighed, idet jeg har stor erfaring med at støtte den daglige ledelse i at udarbejde og gennemgå beslutningsoplæg på konkrete opgaver, hvor der er behov for inspiration udefra.

Jeg har gennem mange år arbejdet som foredragsholder og indlægsholder. Du kan således få undervisning i salg og ledelse, som er tilpasset dine ønsker.

Nyheder - salg

12. januar 2017

Salgshandlinger giver intet

Jeg har talt med en rådgiver, som i et år havde været medlem af et salgsnetværk.

Han ville stoppe i netværket, for det gav ham intet. Det eneste medlemskabet havde givet ham var henvendelser fra nogle sælgere af kopimaskiner og kontorkaffe.

Læs resten af nyheden her

Nyheder – ledelse

25. januar 2017

Kold kanvas - den hårde vej til mersalg

De fleste af os har som sælger prøvet det – en chef som stiller på kontoret og siger. “Vi skal have mere salg – du skal ud og besøge nogle kunder”.

Mange af de chefer, som du har mødt, har måske samtidig et behov for at kontrollere, at du gør, som de siger, hvorefter der indføres et regneark, hvor han kan holde øje med antallet af besøg.

Læs resten af nyheden her

Nyheder - salg

10. november 2016

Undgå at spilde kundens tid på salgsmødet

Vi skal sælge noget, og for at sælge noget skal vi holde møder med potentielle kunder.

En af de måder, som vores indsats som sælgere bliver målt er, at vi får afholdt nogle møder. Jeg møder endda ofte virksomheder, hvor sælgerne reelt måles på evnen til at skaffe møder.

Læs resten af nyheden her

Nyheder - ledelse

23. november 2016

Er dit produkt det vigtigste for kunden?

Jeg har deltaget i rigtigt mange møder med leverandører og potentielle leverandører.

I langt de fleste tilfælde bruger den potentielle leverandør rigtigt lang tid på at fortælle om sig selv og alle sit produkts fortræffeligheder.

Læs resten af nyheden her

Se flere nyheder her

Kontakt mig i dag

Claus Olsen, Rådgiver
+45 21 28 85 90
claus@o2raadgivning.dk

O2 Rådgivning ApS
Holmboes Allé 1, 11. etage
8700 Horsens